FIM Capital

FIM Capital – компанія з управління активами, створена в 2006 році в структурі інвестиційної групи компаній FIM для розширення спектру послуг, що надаються на фінансовому ринку України.

КУА FIM Capital здійснює ефективне управління залученими коштами фізичних і юридичних осіб для підвищення їхнього добробуту.

На сьогоднішній день FIM Capital надає наступні послуги:

  • управління активами пайових інвестиційних фондів (ПІФів);
  • управління активами корпоративних інвестиційних фондів (КІФів);
  • створення венчурних фондів під ключ;
  • пошук об'єктів (підприємств) для стратегічного інвестування;
  • інвестиційний консалтинг;
  • консультаційні послуги з питань торгівлі цінними паперами, ефективного вкладання коштів на фондовому та фінансовому ринках.

Надаючи послуги спільного інвестування, як окремо взятим інвесторам, так і групам зацікавлених осіб, КУА забезпечує всім рівний доступ до інформації та прийняття рішень.

FIM Capital – мистецтво управління інвестиціями.